Adresáře Směrnice

Dokumenty

pdf Zásady zřizování věcných břemen

provedl 39 stažení

Stažení (pdf, 1.75 MB)

zasady_zrizovani_vecnych_bremen.pdf

pdf Směrnice č.2/2017 - Standardy kvality soc.služeb města Hoštky Populární

provedl 617 stažení

Stažení (pdf, 27.36 MB)

sm_2-2017-standardy_soc_sluzeb.pdf

Schváleno:21.8.2017

pdf Směrnice č.1/2017 - zadávání zakázek malého rozsahu Populární

provedl 536 stažení

Stažení (pdf, 3.33 MB)

2017_1 Veřejné zakázky malého rozsahu.pdf

Schváleno:25.1.2017

pdf Směrnice č.4/2015 - dary, dotace z rozpočtu města Populární

provedl 594 stažení

Stažení (pdf, 7.45 MB)

2015_4_smernice_dary_dotace.pdf

pdf Směrnice č.1/2016 o hospodaření s byty a byty zvl.určení Populární

provedl 2007 stažení

Stažení (pdf, 5.19 MB)

smernice_1-2016_hospodareni_byty.pdf

Schváleno:3.2.2016

pdf Vnitřní směrnice č.7/2015 - zásady pro vydávání zpravodaje města Populární

provedl 1257 stažení

Stažení (pdf, 2.21 MB)

VS_7_2015-zasady_zpravodaj.pdf

Schváleno: 13.05.2015

pdf Vnitřní směrnice č.2/2015 o zadávání zakázek malého rozsahu Populární

provedl 1246 stažení

Stažení (pdf, 7.23 MB)

VS_2_2015_ver_zakazky_m_rozsahu.pdf

Vyvěšeno: 22.05.2015

pdf Vnitřní směrnice č.3/2015 - Finanční příspěvek na obnovu fasád domů Populární

provedl 1236 stažení

Stažení (pdf, 3.83 MB)

smernice_3-2015_aktualizovana_vyuctovani.pdf

Aktualizováno Radou města č.84/2018 z 26.2.2018

pdf Směrnice č.3/2007 - Zimní úklid komunikací Populární

provedl 543 stažení

Stažení (pdf, 7.01 MB)

2007_3 Zimní úklid komunikací.pdf

Schváleno: 26.11.2007

pdf Domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví města Hoštka Populární

provedl 508 stažení

Stažení (pdf, 2.07 MB)

2010_Domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví města Hoštka.pdf

Schváleno: 5.5.2010

pdf 1/2000 - Poskytování informací Populární

provedl 483 stažení

Stažení (pdf, 1.59 MB)

2000_1 Poskytování informací.pdf