Stanovenými dny pro konání svatebních obřadů u Městského úřadu Hoštka jsou pátek od 10.00 do 13.00 hodin a sobota od 10.00 do 14.00 hodin, pro rok 2016 jsou stanoveny tyto termíny:

I. čtvrtletí

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

leden 2016

duben 2016

červenec 2016

říjen 2016

15.1.

22.4.

22.7.

14.10.

16.1.

23.4.

23.7.

15.10

únor 2016

květen 2016

srpen 2016

listopad 2016

22.2.

6.5.

19.8.

11.11.

232.

7.5.

20.8.

12.11.

březen 2016

červen 2016

září 2016

prosinec 2016

18.3.

24.6.

9.9.

9.12.

19.3.

25.6.

10.9.

10.12.

Město Hoštka – MěÚ Hoštka může povolit uzavření manželství i mimo stanovenou dobu, v tomto případě uhradí snoubenci správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, stejný správní poplatek je účtován při konání svatebního obřadu mimo budovu městského úřadu.

Oddávající: Milan Konfršt, starosta města Mgr.Radovan Rieger, místostarosta města Anna Podpěrová, členka Rady města

Město Hoštka
Dobré místo pro život.

1767

Počet obyvatel

38

Průměrný věk

1879

Katastrální výměra ha

4

Místní části